Yhteisövoima Toimintatapamme Koulutuspalvelumme Palvelumme työyhteisöille Yhteisöstrategian kehittäminen Asiakkaamme Yhteydenottolomake Yhteystiedot

Esimiehen tehtävät ja roolit "pähkinänkuoressa"

Esimies työnantajan edustajana – koulutuspäivä

Miksi?

 • työnantajan vastuut ja velvollisuudet jäsentyvät esimiehille
 • syntyy kokonaiskuva lähiesimiehen tehtävistä, rooleista, oikeuksista ja velvollisuuksista, myös sopeuttamistilanteissa

Mitä?

 • työnantajan oikeudet ja velvollisuudet
 • esimiehen tehtävät ja roolit
 • työntekijöiden oikeudet ja velvollisuudet
 • työnjohto-oikeuden merkitys eri tilanteissa
 • mitä esimieheltä odotetaan erityisesti työnantajan edustajana

Kenelle?

Esimiehille ja varaesimiehille.

Miten?

Valmennuksessa käytetään luennointia, ryhmäpohdintaa, yhteisiä keskusteluja ja analysoidaan käytännön esimerkkejä

Minkälaisin palauttein?

"Koulutus on MUST jokaiselle esimiehelle" - sanovat osallistujat sekä organisaatioiden ja toimialojen johdon edustajat.

Koulutus koostuu seuraavista osa-alueista:

 • työnantajan edustajan avaus
 • keskeiset normit ja rakenteet esimiestyön viitekehyksenä:
 • esimies henkilöstön ja henkilöstöasioiden johtajana
 • työnjohdolliset ongelmatilanteet esimiestyössä
 • esimies työnantajan edustajana ja mitä se tarkoittaa käytännössä

takaisin koulutuspalveluiden pääsivulle