Yhteisövoima Toimintatapamme Koulutuspalvelumme Palvelumme työyhteisöille Yhteisöstrategian kehittäminen Asiakkaamme Yhteydenottolomake Yhteystiedot

Koulutuspalvelumme

Esimiesasemassa oleville tarkoitetut valmennusohjelmat ja koulutusteemat

Pitempikestoinen esimiesvalmennusohjelmamme on tarkoitettu organisaatioiden esimiehille ja varaesimiehille. Se painottuu henkilöjohtamisen, leadershipin teemoihin. Koulutusohjelman kesto on noin 8 – 12 kk. riippuen siitä, kuinka tiheästi lähiopetusjaksot halutaan sijoittaa.
Lue lisää...

Esimies työnantajan edustajana on yhden päivän koulutusteema, jota osallistujat ovat pitäneet jokaiselle esimiehelle tarpeellisena ja välttämättömänä koulutuksena. Koulutuksessa käsitellään esimiehen tehtäviä ja roolia työnantajan edustajana, käydään läpi työnjohdollisia ongelmatilanteita, sekä tarvittavia johtajuuskvalifikaatioita.
Lue lisää...

Uudistava muutos - esimies muutoksen kätilönä on valmennus, jossa käsitellään muutoksen johtamisen kannalta keskeiset asiat, myös palvelurakenteiden muutosten vaikutus muutostilanteiden hallintaan ja ohjaamiseen sekä muutosviestintä.

Työntekijöille tarkoitettu valmennuspäivä

Työhteisötaidot-  valmennusteema voidaan järjestää osana organisaation perehdyttämisohjelmaa. Se voidaan toteuttaa myös työyhteisöittäin tai toimialakohtaisesti. Puolen päivän valmennuksen pituisen teemoina on vastullisen vaikuttamisen taidot, työntekijän oikeudet ja velvollisuudet ja toimintaperiaatteet työyhteisön jäsenenä sekä jaetun johtajuuden näkökulmat.
Lue lisää...

Lisäksi toimimme - Esimiesten Johtamisen Erikoisammattitutkinnon - JETin kouluttajina sekä organisaatioiden omiin koulutusohjelmiin tilattuina kouluttajina.

Koulutuksen räätälöimme yksilöllisesti asiakkaiden tarpeiden mukaan.