Yhteisövoima Toimintatapamme Koulutuspalvelumme Palvelumme työyhteisöille Yhteisöstrategian kehittäminen Asiakkaamme Yhteydenottolomake Yhteystiedot

Leaderina palveluorganisaatiossa/ kuntaorganisaatiossa

Esimies henkilöstön ja henkilöstöasioiden johtajana

Miksi?

 • koulutus perehdyttää ihmisten johtamisen keskeisiin osa-alueisiin
 • esimiehen tehtävät ja roolit selkiintyvät
 • esimiehen itsetuntemus kasvaa
 • esimies saa työkaluja päivittäiseen työhönsä

Kenelle?

Koulutusohjelma on tarkoitettu kaikille lähiesimiehille. Myös varaesimiehet ja asiantuntijatehtävissä toimivat ovat kokeneet koulutuksen itselleen hyvin hyödyllisenä. Koulutus on erinomainen vaihtoehto pitempikestoiselle JET-koulutukselle ja se antaa hyvät valmiudet ihmisten johtamiseen.

Miten?

Koulutus toteutetaan osallistavasti, itsenäistä ohjattua työskentelyä ja pari- ja ryhmätyöskentelyä hyödyntäen. Osallistujat tekevät ennakkotehtävän ja kaksi oppimistehtävää sekä pienimuotoisen johtamiseen tai työyhteisön kehittämiseen liittyvän oppimistehtävän. Koulutukseen sisältyy myös alustuksia ja harjoitteita esimerkkien avulla.

Minkälaisin tuloksin?

Koulutus on saanut erinomaisen palautteen.

Koulutus koostuu seuraavista osa-alueista:

 • esimiestyön lähtökohdat
 • esimies tehtävät, vastuut ja valtuudet - esimies työnantajan edustajana
 • esimies muutoksen ja prosessien ohjaajana
 • esimiesviestintä
 • esimies valmentajana ja osaamisen johtajana
 • esimies ryhmän johtajana
 • esimiehen itsetuntemus ja hyvinvointi
 • esimies työyhteisön kehittäjänä

 

takaisin koulutuspalveluiden pääsivulle