Yhteisövoima Toimintatapamme Koulutuspalvelumme Palvelumme työyhteisöille Yhteisöstrategian kehittäminen Asiakkaamme Yhteydenottolomake Yhteystiedot

Kehittämispalvelumme työyhteisöille

Työyhteisöjen kehittäminen ja tuki

Toimimme asiantuntijoina työyhteisöjen kehittämishankkeissa. Teemme työyhteisöselvityksiä ja tiimien toiminnan kartoituksia, ja konsultoimme tiimejä, työyhteisöjä ja muita yhteisöjä tuloksellisuuden ja työhyvinvoinnin kehittämisessä.

Kehittämishankkeet voivat olla omarahoitteisia tai niissä voi olla mukana yhteiskunnan tukemaa kehittämisrahoitusta. 

 

Tiimivalmennukset

Tuemme ryhmiä niiden kehittymisessä hyvin ja tehokkaasti yhdessä toimivaksi  tiimiksi. Tiimivalmennukset kestävät lähtökohtaisesti useamman päivän, jotka jaksotetaan pidemmälle ajanjaksolle. Niiden tukena käytetään usein myös Peili- käyttäytymisprofiilia, jonka avulla  opitaan ymmärtämään erilaisuutta ryhmissä ja peilataan oman toiminnan näyttäytymistä muille tiimin jäsenille. Ohjatuista tiimivalmennuksista on koettu saatavan suurta  hyötyä  mm. tiimien työhyvinvoinnin kehittämisessä,  myös erilaisissa muutostilanteissa.

 

Työnohjaus

Työnohjauksella tuetaan työyhteisöjen hyvinvointia ja ehkäistään ongelmien syntyä. Työnohjauksessa käsitellään työyhteisön tai yksilöiden esiin nostamia teemoja ja kysymyksiä, joiden yhteinen tarkastelu on välttämätöntä työyhteisön kehittymiseksi ja kaikkien työntekijöiden työhyvinvoinnin lisäämiseksi.

Annamme työnohjausta ja coachausta työyhteisöille, tiimeille, esimiehille ja asiantuntijoille, sekä ryhmä- että yksilöohjauksena.

Toimimme valmentajina myös yksittäisissä tilanteissa joissa johto, esimiehet tai työyhteisön jäsenet tuntevat kaipaavansa neuvoja ja sparrausta.